Bursa escort

Maandelijks archief: april 2017

Taxandria Familieweekend 2017

Onze traditionele afsluiting van het seizoen valt dit jaar in het weekend van zaterdag 20 en zondag 21 mei.

De afgelopen jaren was u van ons gewend dat we op de vrijdag voorafgaand aan het familieweekend ook de Vrijwilligersavond organiseerden. Op veler verzoek hebben we dat van elkaar losgekoppeld en daarom wordt de vrijwilligersavond nu georganiseerd op

zaterdag 13 mei. Iedereen wordt hier persoonlijk voor uitgenodigd. De aankondiging staat al op de site en komt ook in het Buukske wat a.s. woensdag/donderdag weer verschijnt.

Je kunt ons laten weten of je komt op: evenementen@taxandria.nl

Met naam en toenaam, van welk team of clubje en vòòr 6 mei. Mensen die geen mail hebben: laat dit even door iemand anders voor je regelen.

Zaterdag 20 mei

De dag van het bekende 7aSide op een half veld in alle(rlei) categorieën en combinaties.

We gaan er van uit dat elk team zo wie zo 1 team levert en waar mogelijk gaan we uit

van 2. Denk aan de O 13,O15 en O17

Bij de Mini’s , O 9 en O 11 leveren de coördinatoren van deze teams de namen van de deelnemende spelers aan

De O 19 wordt weer ingedeeld bij de senioren.

Vanuit de evenementencommissie zal Plonie Ottens zich actief met deze categorie spelers bezig houden.

Zij doet dit samen met jeugdcoördinator Erwin van Rooy en de coördinatoren van de Mini’s Jelte de Gier, O9 Anton de Kock, John van de Loo en Mark de Graaf en O11 Marc Wieten en Bas Versteijnen

Bij de senioren + de O 19 wordt door Paul Peters van de evenementencommissie actief geïnformeerd naar de samenstelling en naam van de teams van dit jaar.

Ook hier: evenementen@taxandria.nl

Individuele spelers van “buitenaf” c.q. broertjes/zusjes zijn welkom binnen de teams van Taxandria. Maximaal 3 per team.

Zoals alle jaren worden de wedstrijden van de senioren gepland/gespeeld vanaf ca. 13.00 uur. We rekenen weer op de “Vaste Klanten” (zoals Papa’s, Old Stars, De Vloet, de Vets etc.) maar ook op de inbreng van ”buitenaf” (denk aan Helvoirt, Kerkzicht en Oysters)

Bij alle seniorenteams, dus incl. de O 19, hebben we weer de bekende formule:

€ 10 euro de kop/per hoofd voor:

  • organisatie
  • een goed verzorgde, lekkere BBQ na afloop. Goedkoop en goed dankzij sponsor VB Kwaliteitsslagerij-De Ambachtelijke Slager
  • 2 consumptiebonnen per persoon

evenementen@taxandria.nl

Opgeven/aanmelden seniorenteams en O 19-jeugd uiterlijk woensdag 10 mei:

Envelop met namen en het geld à € 10 pp kun je inleveren bij:

Lauran van Gorp, Terburghtweg 56
Stefan Niewenhuis, Langvennen Oost 117
Kantine Taxandria aan het barpersoneel.

Betalen bij de leden van de commissie

Leden:Maxime Pijnenburg, Plonie Ottens, Ilse Peters-Melis, Paul Peters, Stefan Nieuwenhuis, Nicky Wolfs, Lauran van Gorp, Wilbert van den Oord en Job van Riel.

Bij de jeugd gaan we dus qua voetbal uit van de bekende omgekeerde inschrijving:

Iedereen doet mee, tenzij op goede gronden afgemeld bij de teamleider. De leider maakt de indeling en geeft de namen door aan Erwin van Rooy als het de categorie O 13, O 15 en O 17 betreft of aan de coördinatoren van de O9 en O 11

Bij de O 9 en O11 speelt er dus 1 team, maar we willen wel de namen van de aanwezigen hebben voor publicatie en het gratis snackmenu.

Kun je met aanvulling van “buitenaf” c.q. met broertjes en zusjes 2 teams maken, dan is natuurlijk super.

Bij de Mini’s wordt er door hun coördinator al gekeken hoeveel teams er gaan deelnemen.

Hier zijn broertjes/zusjes natuurlijk ook welkom.

Opgeven/doorgeven jeugdteams met namen uiterlijk 10 mei:

evenementen@taxandria.nl

Voor de meisjesteams zou het erg leuk zijn als de teamleiding net als voorafgaande jaren het voor elkaar krijgt om teams van andere clubs te strikken!

Tot en met 12 jaar wordt er voor de ’s ochtends aangemelde deelnemers/ kleinere c.q. jongere broertjes en zusjes een gratis snackmenuutje beschikbaar gesteld door onze sponsor

Het Friethuys.

Natuurlijk is het mogelijk om tegen betaling van 10 euris je op te geven voor de heerlijke BBQ als je niet voetbalt of van het snackmenu gebruik kunt/wilt maken.

Oud-leden, Leden, Familie, Kennissen, Vrienden: iedereen is welkom.

Opgeven voor de BBQ uiterlijk 14 mei :

evenementen@taxandria.nl

Inleveradressen gesloten envelop met namen en geld: zie boven.

Natuurlijk mag de Jos van den Bosch Penaltybokaal niet ontbreken.

Afhankelijk van het spelschema, maar zeker in de loop van de namiddag, gaat er per jeugdteam 1 speler proberen de beste penaltynemer te worden van dit seizoen en zo in het voorlopige bezit te komen van de wisselbokaal.

De winnaar van vorig jaar, Laurens Verheijen, zal zoals het hoort tot het uiterste gaan om zijn titel te verdedigen en is automatisch geplaatst voor de finale.

Vanaf de O 13 tot en met de O 19 jeugd krijgen we van de leiders van de teams de naam van hun deelnemer door via de mail voor 14 mei.

T.a.v. de Mini’s, O 9 en O11 is op dit moment nog niet bekend of we de penaltynemer kunnen gaan bepalen gedurende de zaterdag zelf of dat we de namen aangeleverd moeten krijgen. Zodra dit bekend is hoort u dit van ons.

Dit wordt dus gelukkig de zaterdag zelf bepaald door tussen de wedstrijdjes 7-7 door per team penalty’s te nemen op de grasstrook naast het hoofdveld. (Let goed op het schema hiervoor, wat we zo snel mogelijk zullen publiceren)

Kan als iedereen zich aan de inschrijftermijn houdt

Voor de jeugd zijn er gedurende hele dag springkussens, gesponsord door onze sponsor Moonen Attracties en Promotie.

Na afloop van de BBQ, die na de laatste wedstrijd staat gepland, gaan we langzamerhand de focus verleggen naar het feestterrein voor het clubgebouw om daar in een ontspannen sfeertje, dus met een chillparty in een Arabische setting de zaterdag af te sluiten. ( eindtijd 23.00 uur)

Zondag 21 mei

Vanaf 10.00 uur gaan we weer genieten van het ouder-kind voetbal.

Voor dit jaar hebben we daarom de ochtend gereserveerd in wedstrijdjes van een half uur, ook 7 tegen 7 met aan de ene kant de ouders, die het (bijna) altijd beter weten en aan de andere kant 7 talenten, die in de loop van het seizoen een hecht team geworden zijn en dus bij voorbaat een voorsprong hebben en o.i. gaan winnen.

Bij de Mini’s, O 9 en O 11 hanteren we ook hier het systeem van de omgekeerde inschrijving. We delen alle teams gewoon in en publiceren tijdig het schema.

Van alle andere teams, die willen spelen horen we dit graag tijdig, ook voor 14 mei, ivm de planning. Zeker als je op een heel veld wilt spelen.

Rest ons alleen nog een zonnig,arabisch terras om na te genieten van een leuk/gezellig weekend en het seizoen 2016-2017

De evenementencommissie.

Zaterdag 2 gaat voor de DUBBEL!!!!!!!!

Nu het einde van het seizoen in zicht is komt er mogelijk een spetterend slot voor onze senioren van het zaterdag 2 team.

Zij zijn in de race voor het kampioenschap in de reserve 3de klasse zaterdagcomp. en hadden zich vorige week in Tilburg bij Ziggo al geplaatst voor de finale van de beker in klasse 2

Vanavond speelt het team van Zaterdag 2 hun inhaalwedstrijd in Sprang Capelle tegen SSC “55 in de reserve 3de klasse, op dit moment staan ze 6 punten voor op de No: 2    NOAD “32 met nog 2 wedstrijden te spelen. Bij winst of een gelijkspel is het kampioenschap een feit en willen ze dit op gepaste wijze zaterdag thuis in hun laatste wedstrijd tegen Olympia  afsluiten en vieren.

Als toetje hebben ze zich zelf beloond met een plaats in de finale voor de beker tegen het zondag-team van SCO 2 uit Oosterhout. Waar en op welke datum dit gaat plaats vinden is nog niet bekend maar men hoopt op het sportcomplex met stadion en een Blauw Gele uitstraling.

Wij wensen het team en begeleiding/supporters van zaterdag 2 veel succes en een mooie afsluiting van een voortreffelijk seizoen.

de wedstrijd vanavond begint om 20.00 uur in Sprang Capelle en zaterdag om 14:30 thuis.

 

 

Besluitvorming Duitslandreis Jeugd O15 seizoen 2016-2017

We hebben besloten om met de huidige groep spelers/leiders van de O 15 volgend seizoen (2017-2018) te proberen alsnog een weekend Duitsland te organiseren.

De afgelopen 3 keer dat we naar Duitsland zijn geweest met de C jeugd, was dat elke keer een weekend vooraan in april.

Omdat het bezoek aan een Bundesliga wedstrijd en het snuiven van de sfeer daarom heen toch gezien werd als het hoogtepunt van het weekend, willen we nu als insteek nemen dat we überhaupt aan kaarten zien te komen en niet specifiek in april.

Lukt dat b.v. in oktober wel, dan wordt het weekend daarom heen gepland. M.a.w. datum van de eventuele kaarten is leidend voor de data van het weekend.

De evenementencommissie zal dus z.s.m. na het bekend worden van het nieuwe spelschema alles in het werk gaan stellen om aan kaarten te komen van een wedstrijd van een leuke Bundesliga Verein.

Omgerekend p.p. heeft de laatste reis all-in zo’n € 100 gekost.

Met een geopteerde bijdrage van € 50 per speler/begeleider en wat we hebben opgehaald met de oliebollenactie (gemiddeld zo’n 30 euris) komen we, bij gelijkblijvende kosten, nog een bijdrage van iets meer dan € 300 per team tekort. In 2015 hebben de toenmalige teams daar allerlei acties voor ontplooid, zoals oud-papier ophalen, auto’s wassen, flyeren etc. etc.

Als team zou je daar nu al mee kunnen beginnen. Ben je ook niet seizoengebonden met je acties en heb je automatisch een ruimere keuze.

Mocht een van jullie leiders/ouders ergens nog een “ingang” hebben of mensen kennen, die dat wel hebben, waardoor het makkelijker wordt om aan kaarten te komen, dan graag melden aan de evenementencommissie: evenementen@taxandria.nl of mondeling doorgeven aan een van de bekende leden van de commissie.

Namens het bestuur.

John Loonen

 

 

 

Borek Oisterwijkse Voetbaldagen

Ook dit jaar ga ik weer de Borek Oisterwijkse Voetbaldagen organiseren. Ditmaal op 22-24 augustus.
Schrijf je snel in want doe je dit voor 1 mei dan krijg je vroegboekkorting!

Sportieve groet en hopelijk tot eind augustus!
René Berden

 

 

Gebruik ballenkarren/materiaal

Al weer een tijdje hebben we het systeem ingevoerd met de afsluitbare ballenkarren.

De gebruikers van een kar hebben allemaal een code gekregen en hun is gevraagd om eventuele tekortkomingen/opmerkingen te noteren in de zwarte map, die aan de deur van een van de kasten hangt.

We hebben dit systeem ingevoerd omdat er erg slordig werd omgegaan met ons (ballen)materiaal. We raakten erg veel ballen kwijt, wat onnodig veel geld kost.

Het systeem werkte goed/helemaal niet slecht tot zo’n twee weken geleden.

Het kost de vrijwilligers binnen de club inmiddels weer zo’n anderhalf uur per week onnodig werk om de zaken rond te breien, zodat iedere trainer weer met een waar mogelijk, volledige gevulde kar zijnde 16 ballen kan gaan trainen. We zijn in deze periode helaas ook een aantal ballen kwijtgeraakt ad gemiddeld € 35 per stuk.

Daarom voor als het je betreft/aangaat de volgende attentiepunten.

-als je afsluit ook graag het hangslot om de beugel van de deksel/klep doen.

-op de ballen staan nummers corresponderend met het nummer van de ballenkar, die je gebruikt.

zorg dat je de juiste ballen in je kar doet.

-de trainer is en blijft eindverantwoordelijke, ook als je een speler de kar/het materiaal laat opruimen.

-als je de kar overgeeft/doorgeeft, doe het dan aan de eindverantwoordelijke trainer van dat team en niet aan een speler.

-zet de karren gewoon terug waar ze horen.

-vooral bij de karren 7 t/m 10 zien we de laatste tijd veel zaken die niet horen en die tijd en geld kosten. Wie de schoen past, trekke hem aan.

-ruim de hoedjes op waar ze horen, nl. op 1 van de 3 steunen.

-de vieze hesjes in de wasmand in het washok. Schone opruimen.

Pak geen 20 hesjes als je er maar 6 nodig hebt.

Als je voor de training nadenkt over de organisatie van je oefening hoef je ook niet constant ballen te gaan zoeken. (Als je meer info hierover wilt: John Loonen)

-Bijvoorbeeld: zet bij het afmaken op goal vanuit een 1-2 combinatie, waarbij je rouleert qua positie ook een speler naast/achter het doel, die verantwoordelijk is voor het terugbrengen van de bal naar het beginpunt/inspeelpunt van de oefening.

-Begin niet aan de (eind)partijvorm voor je materiaal compleet is.

-Suggestie: maak per training spelers jouw assistent –trainer.

  1. helpen uitdrukkelijk de trainer. wel een schema maken voor het hele seizoen.
  2. zijn medeverantwoordelijk zijn voor het materiaal.
  3. zijn verantwoordelijk voor het juiste gebruik en schoon achterlaten van de kleedkamers

(als trainer blijf je natuurlijk wel eindverantwoordelijk)

Punt 2 en 3 graag ook invoeren op wedstrijddagen. Werkt echt super. 

Tot slot 2 puntjes.

1.Gelukkig worden de gele insteekpalen inmiddels veel gebruikt.

Let hierbij op het puntje veiligheid ivm de scherpe punten.

Geldt natuurlijk ook tijdens het transport en het daadwerkelijke gebruik op het veld.

Daarom liggen ze bewust op de hoge steunen en willen we ze daar ook terug.

Trap hangt aan de muur.

Hier moet je wel even nadenken of je dat als trainer niet beter zelf kunt doen.

 

  1. Na de laatste training op ’n dag moeten de kleine goaltjes (mini en pupillen) van het veld af ivm werkzaamheden aan de velden door de gemeente.

Zet ze svp buiten het veld.

Laten we samen zorgdragen voor een optimale manier van werken binnen onze vereniging!

Namens het bestuur en de betrokken vrijwilligers.

John Loonen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouder-Kindtoernooi

Op zaterdag 13 mei  organiseren de coördinatoren  van de Mini’s,O 9 en O 11 het eerste toernooi in deze vorm.

Dit is niet een gelijke van de ouder-kindwedstrijden op zondag tijdens het familieweekend van 20 en 21 mei.
Daar spelen de ouders tegen hun voetballende kroost. Hier speel je samen met je zoon/dochter.

De bedoeling is dat per deelnemend team er 3 spelers en 3 ouders op een half veld tegen  een ander team van 3 spelers en 3 ouders een toernooitje spelen. Je mag ook met 8 of desnoods 10 spelers per team inschrijven.  Maar wel altijd de combi ouder en kind. Wisselen (per duo) mag zoveel als jullie willen.

Het begrip ouder moet je ruim zien en natuurlijk mag je dus als grootouder ook met je kleinkind lekker komen ballen.
Lijkt me erg leuk om te doen, maar ook om naar te kijken. Plezier en gezelligheid zoals de sport bedoeld is, toch??!!

We beginnen om 14.30 en het zal duren tot 17.00 met aansluitend een BBQ.

Er is een prijs voor het best geklede team: wel voor een uniform gekleed team natuurlijk.

Voor de organisatie en de eenvoudige BBQ met frietjes rekenen we € 5 per persoon.

Inschrijving en verdere info zsm bij je coördinator met betaling van de € 5 pp.

P.S.

We weten dat er een aantal teams op die dag een toernooitje hebben.
2 Daarvan voetballen alleen ’s ochtends en kunnen dus gewoon meedoen.
Het derde team  speelt de hele dag en kan m.i. gezellig aansluiten voor de BBQ.
14 mei was ivm moederdag als datum voor ons geen optie.

Namens de coördinatoren van de Mini’s, O 9 en O 11

John Loonen

Vrijwilligersavond seizoen 2016-2017

We hebben op veler verzoek de vrijwilligersavond los gekoppeld van het Familieweekend en  is voor dit seizoen gepland op zaterdag 13 mei.

Op die hopelijk zonnige zaterdagavond bent u als vrijwilliger met introducé vanaf 18.00 uur genodigd op ons sportpark (met een niet al te volle maag.) om op een gepaste manier door de vereniging te worden bedankt voor al uw inspanningen /inzet voor Taxandria in dit seizoen.

Iedereen zal persoonlijk een uitnodiging ontvangen met daarin een antwoordstrook.

Maar iedereen kan dus nu al die avond in de agenda zetten. We rekenen op een hoge opkomst, omdat we gelukkig veel mensen hebben, die iets willen bijdragen aan het wel en wee van onze vereniging.
Ondanks dat bovenstaande kunnen we nog wel een aantal mensen extra gebruiken voor diverse werkzaamheden en om onze club met bijna 700 leden en op dit moment zo’n 37 wedstrijdteams  draaiende te houden.

Zo kan het wedstrijdsecretariaat c.q de jeugdcommissie best wel wat extra handjes gebruiken op zaterdagen.
Helaas moeten we constateren, dat het teveel op dezelfde personen aankomt en zelfs dat we afscheid moeten gaan nemen van onze gewaardeerde wedstrijdsecretaris jeugdzaken
Bart van de Weijdeven.

Info: Mabel Bross ; mbros@ziggo.nl
Bart vd Weijdeven:  junioren@taxandria.nl

Ook bij de evenementencommissie zijn we op zoek naar nieuw bloed en een nieuwe voorzitter.
We hebben op dit moment een samenstelling met relatief veel mensen uit b.v. dames 1 en heren 1.
Een betere verdeling in de vorm van een grotere variatie zou erg welkom zijn, zeker gezien  het grote aantal  jeugdteams. Ouders/verzorgers van jeugdspelers uit welke categorie dan ook  zijn meer dan welkom.

Info: John Loonen: joliloonen@gmail.com

Diefstal tijdens trainingen.

We zijn de laatste weken geconfronteerd met diefstal van kleding en persoonlijke spullen uit de kleedkamers tijdens de trainingen. Met name op de donderdagavond is het nu 2 weken achter elkaar voorgekomen dat men Jassen, tassen, sigaretten, sleutels enz. uit de kleedkamers van de senioren en Dames heeft ontvreemd. Dit moet gebeurd zijn tussen ca: 20.00 uur en 21:30uur.

Het zijn veelal zaken van geringe waarde maar onze leden zijn hier ernstig door gedupeerd vanwege nieuwe aanschaf en het vervangen van sloten en dergelijke.

Wij vragen iedereen extra alert te zijn op verdachte omstandigheden en hiervan melding te doen bij trainers/leiders of bestuur.

Mocht het vallen onder “kwajongens streken” dan zouden wij namens de gedupeerden het op prijs stellen als de spullen terug gebracht worden. (anoniem b.v.  in de wasruimte)

Bestuur Taxandria

 

Bavel JO17-3 – Taxandria JO17-5 3-4

Vandaag speelden wij een hele belangrijke wedstrijd uit tegen Bavel de huidige Nr. 2 van de ranglijst, wij hadden afgelopen woensdag de inhaalwedstrijd uit tegen Gudok met 1-3 gewonnen en bij winst zouden we hele goede zaken doen en de aansluiting behouden met de top 4. Om 11.30 trapte we af op het kunstgrasveld van Bavel, we begonnen scherp en binnen 5 minuten scoorde Walid de 0-1. Lekker begin! We waren zoals bijna altijd met 14 spelers en iedereen was er zich van bewust dat we geen steken meer mochten laten vallen.

Er werd goed gevoetbald en we kregen een paar mooie kansen om de 0-2 te maken, alleen na een minuut of twintig scoorde Bavel uit een counter de 1-1. Nog geen 2 minuten later scoorde Walid meteen de 1-2 en weer kregen wij volop kansen om de 1-3 te maken en hetzelfde scenario volgde net voor rust scoorde Bavel de 2-2. In de rust de jongens erop gewezen dat we meteen scherp aan de 2de helft zouden moeten beginnen en de kansen benutten die we volop kregen, we maakte het onszelf onnodig moeilijk. Binnen 2 minuten scoorde Christiaan de 2-3.

Halverwege de 2de helft scoorde Walid uit een vrije trap de 2-4, nu hadden we een marge van 2. We kregen weer volop kansen om de definitieve nekslag uit te delen maar 10 minuten voor tijd scoorde Bavel de aansluitingstreffer 3-4. We kwamen eigenlijk niet meer in de problemen en speelden de wedstrijd prima uit. De balans na 6 wedstrijden, 4 uitwedstrijden gewonnen en 2 thuiswedstrijden op veld 3 verloren. A.s. woensdag spelen we nog een inhaalwedstrijd thuis op veld 3, tijd om dit te doorbreken en bij winst komen we op een gedeelde 2de plaats met Audacia JO17-2.

We spelen nog 5 finales o.a. tegen de koploper TSC en Audacia en hebben het nog in eigen hand, we mogen uiteraard niets meer laten liggen.

Team JO17-5

Sponsors
Sponsors